EXPRESSIIVINEN TAIDETERAPIA

Expressiivinen taideterapia

Mitä ikinä voit löytääkään taiteen tekemisen avulla.

Teemme helppoja ja konkreettisia harjoituksia joissa voit syventyä moneen itseäsi askarruttavaan asiaan. Havainnoimme taiteen tekemisen, liikkeen tai musiikin terapeuttisen prosessin tuomaa merkitystä. Sinun ei tarvitse osata maalata, tanssia tai soittaa, kiinnostus niiden mahdollisuuksista tuoda elämään taiteellista kulmaa tai sisältöä riittää.

Tanssi ja liike

  • Mikä liike on minulle ominaista ja mitä kehoni tarvitsisi?

Etsimme yhdessä uusia ulottuvuuksia kehon käyttöön ja teemme liiketerapeuttisen treeniohjelman.

Kuvallinen työskentely

  • Miten voi löytää kuvan/taiteen tekemisestä prosessin jossa pääsen kiinni omaan luovuuteeni?

Kokeilemme erilaisia tapoja aloittaa kuvallinen taidetyöskentely ja miten voi löytää omaa luovuuden heittäytyen kuvalliseen työskentelyyn. Voimme syventyä kuvan tekemiseen myös kehollisesti, jolloin sen tekeminen saa uusia mahdollisuuksia.

Musiikki

  • Miten käyttää musiikkia voimavaran lähteenä?

Käytämme omaa mielimusiikkia tai erilaisia musiikkilajeja/soittimia tutustuen musiikin mahdollisuuksiin kuuntelun, liikkeen tai kirjoittamisen yhteistyönä.